Livsstilscoaching 

Få mer ut av livet med mer kraft og indre styrke

Vår tro er at veien til et sunnere og lykkeligere liv starter med å bli sin egen

beste venn. Vi tror også at en av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes

med å nå sine mål er nettopp det.  Å være sin egen beste venn.

android-wallpaper-beach-foam-533923.jpg

Drivkraft

Indre styrke 

Selvinnsikt

Tydelige mål

Økt livskvalitet

Personlig vekst

Egenomsorg

Stressmestring

Mer energi

Endring

Har du elementer i livet ditt du ønsker å endre, men ikke vet hvordan du skal ta grep? 

Klare visjoner

Lykkelig

Vi blir stadig minnet på at vi bør ha en sunn livsstil. Men hva vil det egentlig si å leve sunt?

Er sunt for deg, det samme som sunt for meg?

 

Alt som påvirker helsa vår i en positiv retning er sunne valg. Det innebefatter flere faktorer enn kosthold, bevegelse og trening. Tankesett, jobb, relasjoner, parforhold, familie med mer, er også viktige faktorer som spiller en rolle i det totale bildet som angår helsa vår. De fleste av oss vet hva som er sunt og hvilke valg man bør ta for å fremme optimal helse – men hvordan gjennomføre i praksis? 

Hvordan finne handlekraft og motivasjon til å snu negative mønstre til positive vaner?

Hvordan bytte ut negativt tankesett til positivt selvsnakk?

Vår coach hjelper deg med dette. Vår coach ønsker at du skal bli din egen beste venn, finne troen på deg selv og bli overbevist om at du er god nok. 

Sammen finner vi ut av hva som er sunt for deg ut i fra dine forutsetninger, behov og kapasitet.  Med coaching og kinesiologi som metode får du hjelp til å finne din underbevisste sabotør og sette positive forankringer som styrker deg på veien mot dine mål.

You don`t need to to be accepted by others.

You need to accept yourself.

Thich Nhat Hanh

Hva er coaching?

Coaching er en dynamisk og målrettet prosess som har til hensikt å utvikle ditt potensial,

skape forandring og vekst. Gjennom bevisstgjøring, motivasjon og ansvarliggjøring bringes du fra nåværende situasjon til ønsket mål. Det er et kraftfullt verktøy til å skape endring og som fremmer handling, læring og utvikling. 

Når vil en coachingprosess være nyttig?
 • Når du ønsker en varig og sunn livsstil og trenger hjelp til å skape endring

 • Når du ønsker å bli en bedre utgave av deg selv 

 • Hvis du har mistet troen på deg selv og har dårlig selvbilde

 • Hvis du trenger hjelp til å skape gode vaner

 • Når du trenger hjelp til å nå målene dine

 • Når du trenger hjelp til å finne ut hva du egentlig vil

 • Hvis det har skjedd store endringer i livet ditt som du trenger hjelp til å mestre

Hva kan en coachingprosess gi deg?

Trygghet:

 • stole mer på egne valg

 • tørre å være deg selv

 • mer bevisst på negativt selvsnakk og bytte det ut med konstruktivt selvsnakk

 • tørre å ta utfordringer

 • tørre å ta vanskelige samtaler

 • tørre å sette grenser

Kommunikasjon:

 • bli tydeligere i kommunikasjon 

 • bli bedre til å lytte

 • bli bedre til å stille spørsmål

Bevissthet:

 • egne verdier

 • egenskaper

 • tanker og tankesett

 • adferd

 • følelser

 • prioriteringer

 • ønsker og behov

Struktur:

 • bedre på planlegging og organisering

 • strukturere hverdagen

 • forberedelser